Man Utd của tôi :(

Nước mắt chảy ngược vào trong
Mờ U ơi bao giờ cho thỏa nỗi lòng?
Lửa đỏ bùng cháy chân trời hôm nao
Cớ sao giờ tắt lụm tự khi nào?
Vỡ nát từng đêm tan giấc mộng
Vỗ giấc trái tim còn đau thổn thức
Còn đâu
Còn đâu
Còn đâu nữa?
10/12/2015

Gửi bình luận

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s