Một chương trình C# nho nhỏ giúp bạn lên lịch công việc

Calendar Reminder 1.0
Calendar Reminder 1.0

Một ứng dụng nho nhỏ được viết bằng C# trên nền .Net Framework 3.5 sẽ giúp bạn lên lịch thời gian làm việc một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Mục đích của ứng dụng này là để làm quen với lập trình Windows Form làm cơ sở để mở rộng khả năng viết các ứng dụng khác.

Chương trình với file thực thi tương đối nhỏ, chỉ 47.5 KB.

Continue reading “Một chương trình C# nho nhỏ giúp bạn lên lịch công việc”